Nữ công nhân hơn 10 năm xa nhà: “Buồn lắm nhưng về rồi làm gì để sống!"

Chị Ngô Thị Liên - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - chuẩn bị ăn nhanh bữa tối để mai về với các con.
Chị Ngô Thị Liên - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - chuẩn bị ăn nhanh bữa tối để mai về với các con.
Chị Ngô Thị Liên - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - chuẩn bị ăn nhanh bữa tối để mai về với các con.
Lên top