NLĐ có hợp đồng ngắn hạn cũng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc

Từ 1.1.2018, NLĐ có hợp đồng ngắn hạn cũng phải tham gia BHXH bắt buộc. Ảnh minh họa: H.A
Từ 1.1.2018, NLĐ có hợp đồng ngắn hạn cũng phải tham gia BHXH bắt buộc. Ảnh minh họa: H.A
Từ 1.1.2018, NLĐ có hợp đồng ngắn hạn cũng phải tham gia BHXH bắt buộc. Ảnh minh họa: H.A
Lên top