CÔNG ĐOÀN KKT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI:

Nhức nhối về điều kiện nhà ở cho người lao động

Công nhân đang làm việc trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Ảnh: T.H
Công nhân đang làm việc trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Ảnh: T.H
Công nhân đang làm việc trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Ảnh: T.H
Lên top