“Nhiều nữ công nhân viên chức lao động vẫn còn quá vất vả"

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Trường
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Trường
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Trường
Lên top