Nhiều hoạt động ý nghĩa của Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Tĩnh

Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn