Người thợ cả lao động sáng tạo, làm lợi hàng tỉ đồng cho doanh nghiệp

Anh Quang giới thiệu về sáng kiến. Ảnh: Ái Chi.
Anh Quang giới thiệu về sáng kiến. Ảnh: Ái Chi.
Anh Quang giới thiệu về sáng kiến. Ảnh: Ái Chi.
Lên top