5.000 lượt CNVCLĐ Hải Phòng tham gia 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao giải cho tập thể đạt thành tích trong chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó phát triển". Ảnh Mai Dung
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao giải cho tập thể đạt thành tích trong chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó phát triển". Ảnh Mai Dung
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao giải cho tập thể đạt thành tích trong chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó phát triển". Ảnh Mai Dung
Lên top