ảnh hưởng bởi Dịch COVID-19: đời sống, việc làm của hàng triệu lao động đang rất khó khăn

Người lao động mỏi mòn chờ việc

Hơn 1.300 CNLĐ làm việc tại Công ty Đồ bơi Thống Nhất (KCN Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) phải nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1.6. Ảnh: Phương Linh
Hơn 1.300 CNLĐ làm việc tại Công ty Đồ bơi Thống Nhất (KCN Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) phải nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1.6. Ảnh: Phương Linh
Hơn 1.300 CNLĐ làm việc tại Công ty Đồ bơi Thống Nhất (KCN Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) phải nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1.6. Ảnh: Phương Linh
Lên top