Ngày hội công nhân lao động mừng thành công đại hội công đoàn các cấp

Đoàn viên, công nhân lao động tham gia các hoạt động vui chơi tập thể trong ngày hội.
Đoàn viên, công nhân lao động tham gia các hoạt động vui chơi tập thể trong ngày hội.
Đoàn viên, công nhân lao động tham gia các hoạt động vui chơi tập thể trong ngày hội.
Lên top