THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN:

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng năng lực cạnh tranh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tổng LĐLĐVN. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tổng LĐLĐVN. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tổng LĐLĐVN. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top