Miền Trung: Thừa lao động phổ thông, thiếu lao động trình độ cao

Miền Trung đang thừa lao động phổ thông và thiếu lao động trình độ cao. 
Ảnh: Phương Linh
Miền Trung đang thừa lao động phổ thông và thiếu lao động trình độ cao. Ảnh: Phương Linh
Miền Trung đang thừa lao động phổ thông và thiếu lao động trình độ cao. Ảnh: Phương Linh
Lên top