các doanh nghiệp ở Bình Dương:

Cần tuyển dụng 100.000 lao động

Một doanh nghiệp tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương kê bàn ra đường tuyển dụng nửa tháng nay vẫn chưa đủ lao động.
Ảnh: Đình Trọng
Một doanh nghiệp tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương kê bàn ra đường tuyển dụng nửa tháng nay vẫn chưa đủ lao động. Ảnh: Đình Trọng
Một doanh nghiệp tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương kê bàn ra đường tuyển dụng nửa tháng nay vẫn chưa đủ lao động. Ảnh: Đình Trọng
Lên top