Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hải Nguyễn
Ra mắt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hải Nguyễn
Ra mắt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top