LĐLĐ TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Chỉ đạo Đại hội điểm

Đồng chí Ngô Giang Thanh - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố tặng hoa BCH CĐ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: C.S
Đồng chí Ngô Giang Thanh - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố tặng hoa BCH CĐ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: C.S