LĐLĐ TP.Bảo Lộc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5

Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen. Ảnh: K.P
Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen. Ảnh: K.P
Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen. Ảnh: K.P
Lên top