LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao hỗ trợ 40 triệu xây mới nhà Mái ấm Công đoàn

Đồng chí Phạm Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng lãnh đạo các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ huyện, chính quyền địa phương trao tiền xây nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Quách Thị Thơm. Ảnh: Q.Việt
Đồng chí Phạm Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng lãnh đạo các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ huyện, chính quyền địa phương trao tiền xây nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Quách Thị Thơm. Ảnh: Q.Việt
Đồng chí Phạm Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng lãnh đạo các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ huyện, chính quyền địa phương trao tiền xây nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Quách Thị Thơm. Ảnh: Q.Việt
Lên top