Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương cán bộ Công đoàn tiêu biểu

Khu trưng bày ảnh tham dự Hội thi Ảnh nét đẹp CĐ và NLĐ năm 2019 của CĐ ngành Xây dựng Hà Nội
Khu trưng bày ảnh tham dự Hội thi Ảnh nét đẹp CĐ và NLĐ năm 2019 của CĐ ngành Xây dựng Hà Nội
Khu trưng bày ảnh tham dự Hội thi Ảnh nét đẹp CĐ và NLĐ năm 2019 của CĐ ngành Xây dựng Hà Nội
Lên top