Trao hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao 45 triệu đồng hỗ trợ gia đình cô giáo Mai xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn. Ảnh: Nguyễn Huỳ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao 45 triệu đồng hỗ trợ gia đình cô giáo Mai xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn. Ảnh: Nguyễn Huỳ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao 45 triệu đồng hỗ trợ gia đình cô giáo Mai xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn. Ảnh: Nguyễn Huỳ
Lên top