LĐLĐ TP. Thái Nguyên tuyên truyền pháp luật cho công nhân

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động Cty CP Tập đoàn Tiến Bộ do LĐLĐ TP. Thái Nguyên tổ chức.
Quang cảnh hội nghị tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động Cty CP Tập đoàn Tiến Bộ do LĐLĐ TP. Thái Nguyên tổ chức.
Quang cảnh hội nghị tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động Cty CP Tập đoàn Tiến Bộ do LĐLĐ TP. Thái Nguyên tổ chức.
Lên top