LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh chăm lo lợi ích đoàn viên

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng (giữa) thăm và chúc Tết CNLĐ vệ sinh môi trường.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng (giữa) thăm và chúc Tết CNLĐ vệ sinh môi trường.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng (giữa) thăm và chúc Tết CNLĐ vệ sinh môi trường.
Lên top