LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá: Triển khai nghị quyết của Đảng, chủ trương của Tổng LĐLĐVN vào thực tiễn

Ký giao ước thi đua tại Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam. Ảnh: T.H
Ký giao ước thi đua tại Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam. Ảnh: T.H
Ký giao ước thi đua tại Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam. Ảnh: T.H
Lên top