LĐLĐ huyện Nông Cống (Thanh Hoá):

Triển khai Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

Ký kết triển khai Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển". Ảnh: T.L
Ký kết triển khai Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển". Ảnh: T.L
Ký kết triển khai Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển". Ảnh: T.L
Lên top