Công an Nghệ An phát động quyên góp ủng hộ "Tết vì người nghèo"

 Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát động phong trào " Tết vì người nghèo"
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát động phong trào " Tết vì người nghèo"
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát động phong trào " Tết vì người nghèo"
Lên top