Công đoàn ngành Xây dựng Thái Bình triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - tặng cờ thi đua cho CĐCS.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - tặng cờ thi đua cho CĐCS.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - tặng cờ thi đua cho CĐCS.
Lên top