CĐ Giáo dục VN: Mang Tết đến sớm với giáo viên vùng biên cương

Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Vũ Minh Đức (bìa phải) trao quà Tết Sum vầy 2019 cho các giáo viên và chiến sĩ biên phòng ở Na Ngoi, Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An). Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Vũ Minh Đức (bìa phải) trao quà Tết Sum vầy 2019 cho các giáo viên và chiến sĩ biên phòng ở Na Ngoi, Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An). Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Vũ Minh Đức (bìa phải) trao quà Tết Sum vầy 2019 cho các giáo viên và chiến sĩ biên phòng ở Na Ngoi, Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An). Ảnh: VIỆT DŨNG
Lên top