Mang “Tết Sum vầy”đến với cán bộ, nhà giáo và người lao động vùng biên

Đồng chí Vũ Minh Đức cùng với đồng chí Trần Kim Tử đại diện trao quà cho các giáo viên khó khăn miền núi.
Đồng chí Vũ Minh Đức cùng với đồng chí Trần Kim Tử đại diện trao quà cho các giáo viên khó khăn miền núi.
Đồng chí Vũ Minh Đức cùng với đồng chí Trần Kim Tử đại diện trao quà cho các giáo viên khó khăn miền núi.
Lên top