LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Thương lượng thỏa ước lao động tập thể nhóm DN chế biến, kinh doanh gỗ

Hội nghị thương lượng thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Trần Diễm.
Hội nghị thương lượng thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Trần Diễm.
Hội nghị thương lượng thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Trần Diễm.
Lên top