Tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 17,5 triệu đồng/người/tháng vào năm 2025. 
Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 17,5 triệu đồng/người/tháng vào năm 2025. Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 17,5 triệu đồng/người/tháng vào năm 2025. Ảnh: Đình Trọng
Lên top