Xây dựng thỏa ước lao động tập thể với 21 điểm có lợi hơn luật định

Người lao động của EVNHCMC được hưởng nhiều lợi ích từ thỏa ước lao động tập thể. Ảnh EVNHCMC
Người lao động của EVNHCMC được hưởng nhiều lợi ích từ thỏa ước lao động tập thể. Ảnh EVNHCMC
Người lao động của EVNHCMC được hưởng nhiều lợi ích từ thỏa ước lao động tập thể. Ảnh EVNHCMC
Lên top