LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn: Trao 148 suất quà tại Tết Sum vầy năm 2019

Ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình Tết Sum vầy - 2019. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn
Ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình Tết Sum vầy - 2019. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn
Ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình Tết Sum vầy - 2019. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn
Lên top