LĐLĐ tỉnh Hoà Bình quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Lên top