LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk: Tập huấn về công tác khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức tập huấn về công tác khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự
LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức tập huấn về công tác khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự