LĐLĐ huyện Gia Viễn (Ninh Bình):

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động

LĐLĐ huyện Gia Viễn, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trào quà hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Trường
LĐLĐ huyện Gia Viễn, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trào quà hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Trường