LĐLĐ tỉnh Hải Dương:

Ký thỏa thuận hợp tác giảm giá bán hàng cho đoàn viên

Đại diện 2 đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: D.T
Đại diện 2 đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: D.T