LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu phát động ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu phát động toàn thể công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Lộc Tới
LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu phát động toàn thể công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Lộc Tới
LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu phát động toàn thể công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Lộc Tới
Lên top