Quỹ ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu phát động ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, sáng 14.6, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu phát động và ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19.