Bạc Liêu: Tất cả cử tri đi bầu cử đều khai báo y tế

Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu nằm cách trung tâm tỉnh Bạc Liêu 60 km được trang trí khá bắt mắt cho công tác bầu cử.
Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu nằm cách trung tâm tỉnh Bạc Liêu 60 km được trang trí khá bắt mắt cho công tác bầu cử.
Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu nằm cách trung tâm tỉnh Bạc Liêu 60 km được trang trí khá bắt mắt cho công tác bầu cử.
Lên top