LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Hoàn thành 100% Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Bắc Giang khóa X.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Bắc Giang khóa X.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Bắc Giang khóa X.
Lên top