LĐLĐ Hà Tĩnh tặng quà, kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm

Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh kiểm tra tình hình sản xuất tại Cty CP Sao Mai. Ảnh: Trần Tuấn
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh kiểm tra tình hình sản xuất tại Cty CP Sao Mai. Ảnh: Trần Tuấn
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh kiểm tra tình hình sản xuất tại Cty CP Sao Mai. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top