Ngư dân Nghiệp đoàn Nghề cá ở Lý Sơn ra quân đánh bắt hải sản đầu xuân

Tàu cá của Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải đồng loạt ra khơi báo hiệu mùa biển mới.
Tàu cá của Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải đồng loạt ra khơi báo hiệu mùa biển mới.
Tàu cá của Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải đồng loạt ra khơi báo hiệu mùa biển mới.
Lên top