LĐLĐ tỉnh An Giang: Đổi mới, sáng tạo vì quyền lợi người lao động

Ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - tại chương trình “Tháng công nhân”.Ảnh: LỤC TÙNG
Ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - tại chương trình “Tháng công nhân”.Ảnh: LỤC TÙNG
Ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - tại chương trình “Tháng công nhân”.Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top