LĐLĐ Tiền Hải (Thái Bình): Đẩy mạnh phong trào thi đua CNVCLĐ năm 2021

LĐLĐ huyện Tiền Hải (Thái Bình) nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Ảnh Bá Mạnh
LĐLĐ huyện Tiền Hải (Thái Bình) nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Ảnh Bá Mạnh
LĐLĐ huyện Tiền Hải (Thái Bình) nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Ảnh Bá Mạnh
Lên top