LĐLĐ Thái Bình: Tập trung nguồn lực chăm lo Tết cho người lao động

PCT Tổng LDLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật trao cờ thi đua tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thái Bình năm 2020. Ảnh Bá Mạnh
PCT Tổng LDLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật trao cờ thi đua tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thái Bình năm 2020. Ảnh Bá Mạnh
PCT Tổng LDLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật trao cờ thi đua tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thái Bình năm 2020. Ảnh Bá Mạnh
Lên top