LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức "Chuyến xe Công đoàn"

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng CĐ các cấp tham gia "Chuyến xe Công đoàn". Ảnh: PĐ.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng CĐ các cấp tham gia "Chuyến xe Công đoàn". Ảnh: PĐ.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng CĐ các cấp tham gia "Chuyến xe Công đoàn". Ảnh: PĐ.
Lên top