LĐLĐ Tây Ninh: Thăm và tặng quà các đơn vị phục vụ trong Tết Tân Sửu

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh đến thăm và trao quà cho các đơn vị. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh đến thăm và trao quà cho các đơn vị. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh đến thăm và trao quà cho các đơn vị. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top