LĐLĐ Sóc Trăng: Không để người lao động nào không có Tết

LĐLĐ Sóc Trăng Hội nghị BCH tổng kết hoạt động năm 2019 (ảnh Nhật Hồ)
LĐLĐ Sóc Trăng Hội nghị BCH tổng kết hoạt động năm 2019 (ảnh Nhật Hồ)
LĐLĐ Sóc Trăng Hội nghị BCH tổng kết hoạt động năm 2019 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top