Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công đoàn Giáo dục Việt Nam bàn giao nhà công vụ giáo viên

Cắt băng khánh thành nhà công vụ giáo viên.
Cắt băng khánh thành nhà công vụ giáo viên.
Cắt băng khánh thành nhà công vụ giáo viên.
Lên top