Cao Bằng: Trường Mầm non Canh Tân đã có nhà công vụ

Các đại biểu và các cô giáo Trường Mầm non Canh Tân khánh thành nhà công vụ (ảnh: L.Nguyên).
Các đại biểu và các cô giáo Trường Mầm non Canh Tân khánh thành nhà công vụ (ảnh: L.Nguyên).
Các đại biểu và các cô giáo Trường Mầm non Canh Tân khánh thành nhà công vụ (ảnh: L.Nguyên).
Lên top