LĐLĐ TP. Cần Thơ: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam

Ông Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Trung
Ông Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Trung
Ông Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Trung
Lên top