LĐLĐ Khánh Hòa: Phấn đấu 100% CĐCS khối CĐ Ngành I đạt vững mạnh

Nhiều chỉ tiêu thi đua năm 2020 được Khối Công đoàn Ngành I-LĐLĐ Khánh Hòa xem xét phù hợp với từng đơn vị. Ảnh: M.C
Nhiều chỉ tiêu thi đua năm 2020 được Khối Công đoàn Ngành I-LĐLĐ Khánh Hòa xem xét phù hợp với từng đơn vị. Ảnh: M.C
Nhiều chỉ tiêu thi đua năm 2020 được Khối Công đoàn Ngành I-LĐLĐ Khánh Hòa xem xét phù hợp với từng đơn vị. Ảnh: M.C
Lên top